počítadlo.abz.cz
Počasie Trnava pri Laborci tu

Aktuality


Oznam
Dňa 9.1.2017 v pondelok budú pracovníci VVS a.s vykonávať pravidelné odpočty vodomerov. Bude preto portrebné umožniť pracovníkom VVS a.s. vstup ku vodomerným šachtám. Váš starosta :-)

Prianie 2017
Dnes na liste v kalendári prvý deň je v januári. Preto verný starým zvykom pripájam sa k vinšovníkom a prajem Vám v novom roku 2017 úspech v každom žitia toku, veľa šťastia, zdravia veľa, všetko čo si srdce želá. Váš starosta :-)


Pozvánka
Pozývame Vás na "Silvestrovskú vatru 2016" a uvítanie Nového roku 2017 pri parkovisku pred budovou OcÚ
31. decembra 2016, cca od 23,30 hod.

Vývoz TKO 2017

* Harmonogram vývozu TKO a ostatných odpadov na rok 2017 *
Pozrieť harmonogram


Oznámenie
Vážení spoluobčania, po dohode s VVS a.s. Vám s radosťou oznamujem, že po skolaudovaní a uplynutí zákonných termínov je už možné žiadať o zriadenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky na novovybudovaných trasách obecného vodovodu a kanalizácie v klientskom centre VVS a.s. v Michalovciach

Pozvánka
Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční
20. decembra 2016 (utorok), o 16,00 hodine
v zasadacej miestnosti Obecného úradu.

Oznam

OcÚ Trnava pri Laborci informuje občanov obce o prerušení dodávky distribúcie elektriny dňa 30.11.2016 od 7:00hod. do 16:30hod. v celej obci z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia v obci.
Pozrieť oznam


Pozvánka
Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční
26. októbra 2016 (streda), o 16,00 hodine
v zasadacej miestnosti Obecného úradu.

Oznam

OcÚ Trnava pri Laborci informuje občanov obce o prerušení dodávky distribúcie elektriny dňa 21.10.2016 od 8:30hod. do 14:00hod. z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia v obci.
Pozrieť oznam


"Poďakovanie"

V našej obci sa niekto (zrejme asi s nejakým druhom nešpecifikovaného postihnutia) rozhodol skrášľovať okolie našej obce svojími infantilnými výtvormi na autobusových zastávkach, na fasáde budovy OcÚ, pamätníku, dopravných značkách a úradnej tabuli. Pre informáciu tvorcovi oznamujem, že na kreslenie slúžia papiere, zošity, výkresy. PS - si hanbou obce !!!
Pozrieť "výtvory"


Pozvánka
Pozývame Vás na ukončenie prázdnin a na súťaž (preloženú zo začiatku leta) vo varení guľáša na dolnom futbalovom ihrisku v sobotu 10.septembra 2016 od 13,30hod
Okrem do súťaže prihlásených mužstiev budú pripravené aj ukážky DHZ a HaZZ, polície. O príjemné popoludnie sa postará aj naša spevácka skupina Tarnavčan. Bude aj výčap s pivom a kofolou a tiež stánok s Trdelníkmi.

Pozvánka
Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční
6. septembra 2016 (utorok), o 16,00 hodine
v zasadacej miestnosti Obecného úradu.

Oznam
OcÚ Trnava pri Laborci a VSD informuje občanov obce o dokončení a odovzdaní modernizácie verejného osvetlenia v celej obci 15.8.2016.
Váš STAROSTA :-)

Pozvánka

Pozývame Vás na slávnosti obce spojené s pamiatkou na rodáka Viliama Gaňa pri pamätníku, prehliadkou pamätnej izby, kultúrnym programom v kultúrnom dome a programom na futbalovom ihrisku (súťaž vo varení guľáša družstiev z organizácií v obci, prehliadka hasičov HaZZ SR, ukážky nášho DHZ, prehliadka polície PZ SR).
Pozrieť brožúru


Pozvánka
Pozývame Vás na súťaž dobrovoľných hasičských zborov DHZ, ktorá sa uskutoční
10. júla 2016 (nedeľa), od 8,00 hodiny na našom futbalovom ihrisku.

Oznam

OcÚ Trnava pri Laborci informuje občanov obce o prerušení dodávky distribúcie elektriny dňa 7.7 - 8.7. od 7:30hod. až 17:30hod. a 11.7. - 12.7.2016 od 7:30hod do 17:30hod. - z dôvodu demontáže a dlho-očakávanej modernizácie verejného osvetlenia v celej obci.
Pozrieť oznam


Pozvánka

Pozývame Vás na letnú turistickú sezónu na Zemplínskej šírave 2016 v retro štýle - zoznam podujatí.
Pozrieť brožúru


Pozvánka

Pozývame Vás na 15. motozraz sveta motocyklov od 18.-20.august 2016 na Zemplínskej šírave.
Pozrieť pozvánku


Pozvánka

Pozývame Vás na otvorenie letnej turistickej sezóny na Zemplínskej Šírave 19.6.2016 (nedeľa) motel Kamenec o 15.00hod v retro štýle.
Pozrieť pozvánku


Pozvánka
Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční
15. júna 2016, o 16,00 hodine
v zasadacej miestnosti Obecného úradu.

Pozvánka

Pozývame Vás na sviatok DETÍ MDD 31.5.2016 až 1.6.2016 od 8,00 - 18.00 (ZOO a Dinopark Košice) v Mestskej športovej hale v Michalovciach.
Pozrieť pozvánku


Oznam

OcÚ Trnava pri Laborci informuje občanov obce o prerušení dodávky distribúcie elektriny dňa 1.6.2016 od 7:20 do 17:00 hod. - zrušené
Pozrieť oznam


Oznam

OcÚ Trnava pri Laborci informuje občanov obce o prerušení dodávky distribúcie elektriny dňa 31.5.2016 od 7:20 do 17:00 hod. - zrušené
Pozrieť oznam


Zber obnoseného šatstva
Zapojte sa do zberu obnoseného a nepotrebného šatstva, ktorý sa uskutoční v dňoch:
19.5.2016 až 21.5.2016 od 17,00 hod. do 19,00 hod.
v budove Kultúrneho domu (veľká sála).
Bude zberané: letné a zimné oblečenie, látky (min. 1m2), prikrývky, vankúše a deky, záclony, obuv (nepoškodená), hračky (nepoškodené), menšie elektrospotrebiče, knihy, perie, prikrývky a vankúše s perím.
Veci prosíme zabaľte do uigelitových vriec alebo krabíc.
Váš STAROSTA :-)

Oznam
Oznamujeme Vám, že dňa 12.5.2016 (štvrtok) od 17:00 - 18:00 hod.
sa pri Obecnom úrade v Trnave pri Laborci uskutoční
povinné očkovanie psov. Poplatok za vakcínu je 5,00 €.
Váš STAROSTA :-)

Oznam

OcÚ Trnava pri Laborci informuje občanov obce o prerušení dodávky distribúcie elektriny dňa 30.5.2016 od 7:20 do 17:00 hod. - zrušené
Pozrieť oznam


Pozvánka

OcÚ Trnava pri Laborci a organizátori podujatia Vás pozývajú na vystúpenie heligonkárov z celého Slovenska dňa 7.5.2016 o 14,00 hod. v MsKS v Michalovciach.
Pozrieť pozvánku


Pozvánka

* OcÚ Trnava pri Laborci a Základná Umelecká Škola Michalovce Vás pozýva na koncert DSZ Pro Musica Magnólia a DSZ Červánek 29.4.2016 o 18,00 hod. v reformovanom kostole v Michalovciach (pri OC Zemplín) *
Pozrieť pozvánku


Oznam
Podporme naších dobrovoľných hasičov cez projekt STOJÍME ZA HASIČMI na www.stojimezahasicmi.sk a pomôžme im vyhrať nejaké ceny!
Váš STAROSTA :-)

Pozrieť dokument

STOJÍME ZA HASIČMI

Oznam
Po zime sa k nám opäť vrátil prvý bocian dnes 29.3.2016 o 12,00hod.
Tak vitaj medzi nami ...
Váš STAROSTA :-)

Oznam
Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov, dievčatám a ženám veľa vody, chlapcom výslužiek a chlapom vodky, želá starosta. :-)
(Nezabúdajte, že tieto sviatky majú hlavne duchovný rozmer ...)

Oznam
V termíne od 19.03.2016 sa bude v obci vykonávať: Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia distribučnej siete, vonkajšie elektrické rozvody a domové elektrické prípojky. Odberateľ je povinný umožniť poverenej osobe nevyhnutný prístup k meradlu a k poistkovej skrinke. Tieto práce sú pre občanov bezplatné. Počas tohto výkonu bude dodávka elektrickej energie riadne fungovať. Zároveň prosíme, aby majitelia psov zabezpečili ich dočasné uzatvorenie.

Pozvánka
Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční
18. marca 2016, o 15,30 hodine
v zasadacej miestnosti Obecného úradu. (Vzdanie sa postu poslanca OcZ a VZN o slobodnom prístupe k informáciám).

Oznámenie o doručení písomnosti

* Oznámenie o doručení písomnosti - Marcela Švambergová *
Pozrieť dokument


Výsledky volieb do NR SR 2016

* Výsledky volieb do NR SR 5.3.2016 *
Pozrieť výsledky politických subjektov NRSR 2016


Pozrieť zvolených poslancov NRSR 2016


Pozrieť výsledky okrsku Trnava pri Laborci do NRSR 2016


Oznam
Dnes 2.3.2016 obec získla v Košiciach v areáli OR HaZZ protipovodňový prívesný vozík pre obec a náš DHZ. Vozík pozostáva z brzdeného prívesného vozíka a ŠPZ za automobil s benzínovými čerpadlami, elektrocentrálou s káblami, hadicami, náradím, protipovodňovými stenami, LED reflektormi. Táto špeciálna protipovodňová technika pre DHZ je súčasťou spoločného projektu MV SR a MŽP SR "Aktívne protipovodňové opatrenia", ktorý je financovaný z Kohézneho fondu prostredníctvom operačného programu Životné prostredie.
Váš starosta :-)

Upozornenie!
Na základe upozornenia VVS a.s. Vás dôrazne upozorňujem, že neoprávnené napojenie sa na neskolaudovanú a nedokončenú vetvu kanalizácie alebo vodovodu v obci je protizákonné a tresne postihovateľné. VVS a.s. môže vinníkov identifikovať a voči vinníkom podať trestné oznámenie.
Taktiež sa týmto marí snaha obce dobudovať a sprevádzkovať vodovod a kanalizáciu v obci v čo najkratšom čase.

Pozvánka
Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční
22. februára 2016, o 16,00 hodine
v zasadacej miestnosti Obecného úradu. (Bude prednesená správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za r. 2015).

Oznam
Oznamujeme občanom obce, že podľa harmonogramu bude dňa 8.2.2016 uskutočnený vývoz nebezpečného odpadu v čase od 13:45-15:00 hod. V uvedenom čase môžete priniesť nebezpečný odpad na parkovisko pred OcÚ a odovzdať ho zamestnancovi zbernej spoločnosti FÚRA s.r.o.

OZNAM
Vážení občania, obec pristúpila k rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlania celej obce za moderné LED osvetlenie. Práce budú prebiehať cca do polovice apríla 2016. (LED svetlá budú svietiť už počas celej noci od zotmenia až do rána, cca od 23,00 až do 4,00 v polovičnom výkone.)
Váš STAROSTA :-)

Oznam
Oznamujeme občanom obce, že poplatok za vývoz TKO je potrebné uhradiť do 31.1.2016. Po tomto termíne budú vyvezené iba označené nádoby (alebo vrecia) logom FURA 2016.
Dňa 14.1.2016 budé realizovaný zber skla a 21.1.2016 zmiešané plasty a PET fľaše.
Spolu s poplatkom za vývoz TKO je potrebné uhradiť aj poplatok spojený s údržbou okolia cintorína (za kosenie, vývoz veľkoobjemového kontajnera na cintorínsky odpad, údržba okolia cintorína a Domu smútku). Hrobové miesta v obci nie sú spoplatňované.


Pozvánka
Pozývame Vás na "Silvestrovskú vatru" a uvítanie Nového roku 2016 na parkovisku pred budovou OcÚ
31. decembra 2015, cca od 23,30 hod.

Pozvánka
Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční
30. decembra 2015, o 15,00 hodine
v zasadacej miestnosti Obecného úradu. (Bude prednesená správa nezávislého audítora za r. 2014).

Vývoz TKO 2016

* Harmonogram vývozu TKO a ostatných odpadov na rok 2016 *
Pozrieť harmonogram


Poďakovanie

Poďakovanie za zber použitého šatstva v našej obci v roku 2015.
Pozrieť oznam


Oznámenie
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre potreby politických strán je ocu@trnavaprilaborci.sk .

Pozvánka
Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční
16. decembra 2015, o 14,00 hodine
v zasadacej miestnosti Obecného úradu.

Pozvánka
Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční
27. novembra 2015, o 15,00 hodine
v zasadacej miestnosti Obecného úradu.

FRANCÚZSKO
Spomienka na obete teroristických útokov v Paríži vo Francúzsku z 13.11.2015
16.11.2015

OZNAM

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h. - Informácie pre voliča !!!
Pozrieť oznam


Oznámenie
V dňoch 22.9.2015 a 23.9.2015 bude v našej obci prebiehať pravidelné čistenie komínov. Cena vyčistenia a kontroly komína je 10€. (V prípade poistnej udalosti poisťovne vyžadujú doklad o kontrole od kominára!)
Váš STAROSTA

OZNÁMENIE

Hasičský a záchranný zbor - I. spaľovanie horľavých látok, zmena od 1.9.2015 - usmernenie. II. vykurovacie obdobie - opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov.
Pozrieť oznam


UPOZORNENIE 7.9.2015

Hasičský a záchranný zbor odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov !!!
Pozrieť oznam


Pozvánka
Pozývame Vás na zasadnutie
obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční
7. septembra 2015, o 16,00 hodine
v zasadacej miestnosti Obecného úradu.

OZNAM 20.8.2015
Vážení spoluobčania, verejný rozhlas je už plne funkčný. Bolo násilne pretrhnuté hlavné vedenie na stĺpe pri moste v smere hore od OcÚ. V budúcnosti ak niekto spôsobí obci alebo inému obyvateľovi nejakú škodu (hoci neúmyselnú), elementárna slušnosť káže "aspoň" to OZNÁMIŤ !!!
Verejné osvetlenie pri č.d.100 je už takisto funkčné.
Váš STAROSTA

OZNAM
Vážení spoluobčania, nahlásení účastníci zájazdu, odchod na kúpalisko (Sárospatak MR) je o 7,00hod v pondelok 10.augusta 2015 z parkoviska pred budovou Obecného úradu.
Veľký zájazdový autobus je od fy. Scholz. Nezabudnite si vziať Eurá, Forinty, deky, plavky, dobrú náladu, tekutiny (bude horúco), cest.pasy (pre prípad).
Váš STAROSTA :-)

OZNAM
Vážení spoluobčania, zisťujeme záujem o jednodňový zájazd na kúpaliská do Sárospataku v termíne pondelok 10.8.2015, kto má záujem nech sa nahlási na Obecnom úrade. Predbežná cena dopravy je cca 6€/osobu. Cena vstupného na termálne kúpaliská je cca 1500FT/osobu (okolo 5€, ale nedá sa platiť inak iba Forintami).
Záujem prosím nahlásiť do 31.7.2015.
Váš STAROSTA :-)

UPOZORNENIE 21.7.2015

Hasičský a záchranný zbor upozorňuje na zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov !!!
Pozrieť oznam


OZNAM

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s 2. sociálnym balíčkom vlády SR organizuje letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín v štátnych zariadeniach zadarmo. Letný tábor je určený pre deti vo veku od 8 – 12 rokov. Pobyt sa uskutoční v spádových rekreačných zariadeniach MV SR alebo MO SR v dĺžke 8 dní / 7 nocí.
Pozrieť oznam


OZNAM 29.6.2015
Všetkým naším Petrom a taktiež Pavlom želám v mene Obecného úradu
k meninám veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody.
Váš STAROSTA :-)

OZNAM 28.6.2015
Obec sa zúčastnila na stretnutí Trnáv, tohto roku už na 22.ročníku
v Trnave u Zlína (ČR) 26.6.2015-28.6.2015.
Naši dobrovoľní hasiči získali na tomto podujatí VŠETKY "kovy" 1.miesto v štafete, 3.miesto v útoku a v celkovom hodnotení 2.miesto.
Chlapci som na Vás veľmi pyšný !!! (ale môžeme sa ešte zlepšiť).
Váš STAROSTA :-)

OZNAM 24.6.2015
Všetkým naším Jánom želám v mene celého Obecného úradu
k meninám veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody.
Váš STAROSTA :-)

OZNAM

Pozývame Vás na spoločenskú akciu "JÁNSKE OHNE NAD ŠÍRAVOU" dňa 20.júna 2015 o 13.30 hod. na Vinianskom jazere
Váš STAROSTA :-)
Pozrieť oznam


Pozvánka
Pozývame Vás na zasadnutie
obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční
22. júna 2015, o 16,00 hodine
v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Oznam
Oznamujeme Vám, že dňa 11.6.2015 (štvrtok) od 17:00 - 18:00 hod.
sa pri Obecnom úrade v Trnave pri Laborci uskutoční
povinné očkovanie psov. Poplatok za vakcínu je 5,00 €.
Váš STAROSTA :-)

Oznam pre: Adamka Kolesára, Jakubka Čverčka, Viktóriu Ronďošovú.
Milosť dnes ti bola daná,
prijať sväté telo Pána.
Nech ti v srdci stále býva
a s ním tvoja viera živá.
17.5.2015. Váš STAROSTA :-)

Oznam
Oznamujeme Vám, že dňa 9.5.2015 cca o 19:30 - 20:00 hod.
bude v pravidelnej spravodajskej relácii komerčnej TV prezentovaná už aj naša obec Trnava pri Laborci.
Chcem sa týmto poďakovať p. Paľovi z obce a p.Sabovi z TV JOJ za zorganizovanie natočenia relácie.
Váš STAROSTA :-)

Pozvánka
Pozývame Vás na Májové slávnosti spojené
s krstom novovydaného CD našej folklórnej skupiny TARNAVČAN,
ktoré sa uskutoční 9. mája 2015 (sobota), o 14,00 hodine
v obecnom kultúrnom dome. Váš STAROSTA :-)

OZNAM

Východoslovenská distribučná, a.s. Prerušenie dodávky elektriny dňa 6.mája 2015 od 8:20hod do 17:30hod.
Pozrieť oznam


OZNAM

Pôdohospodárska platobná agentúra. Predkladanie žiadosti o dotáciu na rok 2015.
Pozrieť oznam


Pozvánka
Pozývame Vás na zasadnutie
obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční
4. mája 2015, o 16,00 hodine
v zasadačke obecného úradu.

Oznam
Vážení spoluobčania !
(13.4.2015) Začnú sa prípravné práce na kanalizácii.
Ide síce o najkratšiu vetvu, ale na realizáciu zrejme dosť náročnú.
(Jedná sa o časť od cerkvi po dom č.113 vedenú cez záhrady občanov)
Žiadam Vás preto o trpezlivosť a ohľaduplnosť, Váš STAROSTA.

Oznam
Vážení spoluobčania !
(12.4.2015) S radosťou oznamujeme, že našej speváckej skupine TARNAVČAN
sa podarilo dnes nahrať ďalšie CD. Ďakujeme, sme na Vás pyšní!
Váš STAROSTA :-)

Oznam
Vážení spoluobčania !
(1.4.2015) S radosťou vítame prílet nášho bociana pri OcÚ.
(Zatiaľ bez rodinky, ale hniezdo už usilovne pripravuje)
Váš STAROSTA :-)

Vážení spoluobčania !
Požehnaná Veľká noc vo svetle tohto radostného posolstva
nech je slávenie Veľkej noci pre Vás prameňom nádeje radosti a pokoja.
Zo srdca želá Váš STAROSTA :-)


Oznam
Vážení spoluobčania !
(23.3.2015) Verejné osvetlenie na konci dediny pri dome č.99 už opäť funguje.
Občania, ak je ešte problém s verejným osvetlením môžete mi to nahlásiť. Ďakujem, Váš STAROSTA :-)

Oznam
Vážení spoluobčania !
(19.3.2015) Milí naši Jozefovia, všetko najlepšie k Vášmu sviatku, veľa zdravia, šťastia a osobných úspechov!
Váš STAROSTA :-)

Oznam
Vážení spoluobčania !
(16.3.2015) Verejné osvetlenie pri dome č.14 a dome č.175 už opäť funguje.
Občania, ak je ešte problém s verejným osvetlením (o ktorom neviem) môžete mi to nahlásiť. Ďakujem, Váš STAROSTA :-)

Oznam
Vážení spoluobčania !
(15.3.2015) Už niekoľkokrát sa stalo, že na webovej stránke našej obce nám niektoré odkazy alebo obrázky prestrali fungovať. Spočiatku som si myslel, že je to náhoda, ale po analýze som ostal prekvapený, že to asi robí niekto budˇ úmyselne alebo omylom ?
Občania, je to predsa naša stránka a slúži nám všetkým, tak si ju prosím sami nepoškodzujme. Váš STAROSTA :-(

Pozvánka
(9.3.2015) Pozývame Vás na oslavy MDŽ,
ktoré sa uskutočnía
14. marca 2015 (sobota), od 14,00 do 16,00 hod.v Mestskej športovej hale v Michalovciach (za Zimným štadiónom)
autobus MHD bude pristavený o 13,00hod. pred budovou OcÚ (privezie nás aj späť po skončení). Účasť prosím nahláste OcÚ v Trnave pri Laborci. Samozrejme sú vítaní aj muži a deti.
Samozrejme je to zdarma! Váš STAROSTA :-)

Pozvánka
Pozývame Vás na zasadnutie
obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční
5. februára 2015, o 16,00 hodine
v zasadačke obecného úradu.


Pozývame Vás na výstavu venovanú cestovnému ruchu v Inchebe v Bratislave, v dňoch 29.1.2015 do 31.1.2015. Na tejto výstave bude po prvýkrát prezentovaná aj obec Trnava pri Laborci, pod záštitou Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu.
Trnava pri Laborci


Trnavský ples " na Valentína "
Pozývame Vás na Trnavský ples
14.februára 2015 o 19,00 hod.
v sále kultúrneho domu.
Do tanca hrá živá hudba
Vstupné : 15 €/osoba
V tejto cene je zahrnutý prípitok, predjedlo, hlavné jedlo, káva, zákusok a kapustnica.
Vstupenky si môžete zakúpiť na obecnom úrade.

Informácia o vývoze komunálneho odpadu v roku 2015
Spôsob vývozu komunálneho odpadu a platba za tento vývoz sa v roku 2015 nemení.
Poplatok za príslušný kalendárny rok je potrebné zaplatiť do 31.januára 2015.

Pozvánka
Pozývame Vás na slávnostne zasadnutie
obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční
15. decembra 2014, o 16,00 hodine
v zasadačke obecného úradu.

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
Volieb sa zúčastnilo 321 voličov zo 485.
Počet platných hlasov - 318.
Poradie jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce podľa počtu hlasov:
1. Ing. Michal HRIB - SMER-soicálna demokracia - 119 hlasov
2. Ing. Michal KRÁĽ - nezávislý kandidát - 114 hlasov
3. Ing. Ján BADIDA - SIEŤ - 79 hlasov
4. Vladimír MIŠĽAN - Slovenská národná strana - 5 hlasov
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa počtu hlasov:
1. Jozef LIČKO - SMER-sociálna demokracia - 171 hlasov
2. Vladimír ADAM - Kresťanskodemokratické hnutie - 155 hlasov
3. Jozef GOLMIC - SMER-sociálna demokracia - 128 hlasov
4. Ján ČVERČKO - SMER-sociálna demokracia - 116 hlasov
5. Rudolf ŠMIGA - SMER-sociálna demokracia - 114 hlasov
6. Bc.Ing.Gabriel BADIDA - Kresťanskodemokratické hnutie - 113 hlasov
7. Bc. Henrieta KOLESÁROVÁ - SMER-sociálna demokracia - 111 hlasov
Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa počtu hlasov:
1. Ing. Ignác ŠTEFANIČ - Kresťanskodemokratické hnutie - 103 hlasov
2. Ľuboš PUŠKÁR - nezávislý kandidát - 97 hlasov
3. Ing. Monika ČOREJOVÁ - SMER-sociálna demokracia - 91 hlasov
4. Ing. Michal HRIB - SMER-sociálna demokracia - 87 hlasov
5. Ing. Radko BADIDA - Kresťanskodemokratické hnutie - 82 hlasov
6. Lýdia KAŤUCHOVÁ - Slovenská národná strana - 74 hlasov
7. Emília BOBÍKOVÁ - Kresťanskodemokratické hnutie - 73 hlasov
8. Miroslav VAŠKO - SIEŤ - 70 hlasov
9. Peter BADIDA - SIEŤ - 68 hlasov
10.Radovan PASUĽKA - SIEŤ - 55 hlasov
11.Jozef PUŠKÁR - SIEŤ - 49 hlasov
12.Miroslav PASTORNICKÝ - Kresťanskodemokratické hnutie - 34 hlasov
13.Martin STANČIŠO - Kresťanskodemokratické hnutie - 34 hlasov

Voľby do orgánov samosprávy obce

Vzdanie sa kandidatúry


Voľby do orgánov samosprávy obce

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce v Trnave pri Laborci


Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva v Trnave pri Laborci


Pozvánka
Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční 10. októbra 2014, o 14,00 hodine v zasadačke obecného úradu.

Pozvánka
Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční 25. júna 2014, o 14,00 hodine v zasadačke obecného úradu.

Zber obnoseného šatstva
Zapojte sa do zberu obnoseného a nepotrebného šatstva, ktorý sa uskutoční v dňoch:
2.6.2014 od 17,00 hod. do 19,00 hod.
3.6.2014 od 17,00 hod. do 19,00 hod.
v budove kaštieľa.
Veci je potrebné zabaliť do igelitového vreca, alebo iného vhodného obalu tak, aby nedošlo k znehodnoteniu pri prevoze. Zbiera sa: dámske, pánske a detské oblečenie, posteľné obliečky, uteráky, záclony, závesy, prestieradlá, metrový textil, deky, tkané koberce, periny a vankúše.
Nezáleží na tom, či je to posledná móda, alebo už majú veci možno i desiatky rokov.
Posteľné prádlo, uteráky a utierky je treba osobitne zabaliť a označiť.
Nezbiera sa: obuv, hračky, domáce potreby, matrace, a veľmi zenčistené veci.
Môžete takto pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú .

Voľby do Európskeho parlamentu
Voľby do Európskeho parlamentu, sa uskutočnia v sobotu, 24.5.2014, v čase od 7,00 do 22,00 hodiny, v kultúrnom dome.
Volič, ktorý sa v deň volieb nebude zdržiavať v mieste svojho trvalého pobytu, teda nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname je zapísaný, môže požiadať obec o vydanie voličského preukazu. Žiadosť o vydanie voličského preukazu podáva obci volič osobne, alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby.
Podpis na žiadosti nie je potrebné úradne overiť.
Splnomocnená osoba sa pri preberaní voličského preukazu preukáže občianskym preukazom. Volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu najneskôr 22.5.2014, v úradných hodinách obce.
Žiadosť o vydanie voličského preukazu
Korbáč, vodu, kraslíc moc,
nech prinesie Veľká noc.
Zdravie, šťastie, úsmev v tvári,
želáme Vám k sviatku jari.
K novej jari veľa sily ,
by ste v zdraví dlho žili.
Na Veľkú noc veľa vody ,
spokojnosti a pohody.


Pozvánka
Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční 10. apríla 2014, o 14,00 hodine v zasadačke obecného úradu.

Voľba prezidenta Slovenskej republiky
Výsledky voľby prezidenta Slovenskej republiky.

1.kolo


2.kolo


Prerušenie dodávky elektriny
Východoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje,že dňa 23.4.2014, vo štvrtok, v čase od 9,20 hod. do 12,00 hod., bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého nápätia pre časť obce napájanú z dolnej trafostanice, t.j. domy od začiatku obce po kostol a od začiatku obce po obecný úrad.

Voľby do Európskeho parlamentu
Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia v sobotu, 24.5.2014, v čase od 7,00 do 22,00 hodiny, v kultúrnom dome.
Občania iných členských štátov Európskej únie, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku, a majú povolený na území Slovenskej republiky trvalý pobyt
môžu byť na základe vlastnej žiadosti zapísaní do zoznamu voličov
Žiadosť o zapísanie do zoznamu voličov je potrebné predložiť obci, v ktorej má občan trvalý pobyt najneskôr do 14.4.2014 v úradných hodinách obce.

Žiadosť občana iného členského štátu Európskej únie o zapísanie do zoznamu voličov


Prerušenie dodávky elektriny
Východoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje,že dňa 25.3.2014, v utorok, v čase od 8,40 hod. do 12,30 hod., bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého nápätia pre časť obce napájanú z dolnej trafostanice, t.j. domy od začiatku obce po kostol a od začiatku obce po obecný úrad.

Voľba prezidenta Slovenskej republiky- 2.kolo
Voľba prezidenta Slovenskej republiky- 2.kolo, sa uskutoční v sobotu, 29.3.2014, v čase od 7,00 do 22,00 hodiny, v kultúrnom dome.
Volič, ktorý sa v deň volieb nebude zdržiavať v mieste svojho trvalého pobytu, teda nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname je zapísaný, môže požiadať obec o vydanie voličského preukazu. Žiadosť o vydanie voličského preukazu podáva obci volič osobne, alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby.
Podpis na žiadosti nie je potrebné úradne overiť.
Splnomocnená osoba sa pri preberaní voličského preukazu preukáže občianskym preukazom. Volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu najneskôr 28.3.2014, v úradných hodinách obce.
Žiadosť o vydanie voličského preukazu


Voľba prezidenta Slovenskej republiky 15.3.2014
Voľba prezidenta Slovenskej republiky sa uskutoční v sobotu, 15.3.2014, v čase od 7,00 do 22,00 hodiny, v kultúrnom dome.
Na území obce Trnava pri Laborci bol vytvorený 1 volebný okrsok.
Volič, ktorý sa v deň volieb nebude zdržiavať v mieste svojho trvalého pobytu, teda nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname je zapísaný, môže požiadať obec o vydanie voličského preukazu. Žiadosť o vydanie voličského preukazu podáva obci volič osobne, alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby.
Podpis na žiadosti nie je potrebné úradne overiť.
Splnomocnená osoba sa pri preberaní voličského preukazu preukáže občianskym preukazom. Volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu najneskôr 14.3.2014, v úradných hodinách obce.
Žiadosť o vydanie voličského preukazu


Fašiangový karneval
Pozývame Vás na fašiangový karneval
v sobotu 15.2.2014 o 15,00 hod.
v kultúrnom dome v Trnave pri Laborci.
Čaká Vás kopec zábavy, tanca, bohatá tombola, priatelia..."
Tešíme sa na stretnutie!
Grecko-katolícka cirkev, MO MS v Trnave pri Laborci,
Obec Trnava pri Laborci

Informácia o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky
Obec Trnava pri Laborci podľa § 14 ods.1 zákona č.46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní a jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že:
1. Voľba prezidenta Slovenskej republiky sa vykoná
v sobotu 15.marca 2014 od 07.00 hodiny do 22.00 hodiny
Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov,
bude sa druhé kolo voľby konať
v sobotu 29.marca 2014 od 07.00 hodiny do 22.00 hodiny.
2. Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky
v okrsku č. 1 je volebná miestnosť v kultúrnom dome v Trnave pri Laborci pre voličov oprávnených voliť prezidenta Slovenskej republiky s trvalým pobytom v obci Trnava pri Laborci.

Pozvánka
Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční 28. januára 2014, o 14,00 hodine v zasadačke obecného úradu

Trnavský ples
Pozývame Vás na Trnavský ples
8.februára 2014 o 19,00 hod.
v sále kultúrneho domu.
Do tanca hrá DJ Mimo
Vstupné : 15 €/osoba
V tejto cene je zahrnutý prípitok, predjedlo, hlavné jedlo, káva, nealko nápoj, zákusok a kapustnica.
Vstupenky si môžete zakúpiť na obecnom úrade.

Informácia o vývoze komunálneho odpadu v roku 2014
Spôsob vývozu komunálneho odpadu a platba za tento vývoz sa v roku 2014 nemení.
Poplatok za príslušný kalendárny rok je potrebné zaplatiť do 31.januára 2014.